Przedszkole w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumKącik dla rodziców

Dla rodzicow

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”      
/Janusz Korczak/

Program zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)


Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą został zatwierdzony  przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2018r

.
Uznajemy, że:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną   i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności osobistej,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dziecka,
 • państwo wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka, a przedszkole jest instytucją wspomagającą państwo w wykonaniu tego zadania.
 •  rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
 • - przedszkole pełni w swym oddziaływaniu wychowawczym funkcję wspomagającą rodziców.

 

Współpraca z rodzicami:


Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy dzieci w nauce, jak i w zachowaniu. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego wychowawcy dążą do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole-dom oraz do pełnej współpracy rodziców z placówką.

Zakres tej współpracy obejmuje:

 • Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce i trudności.
 • Zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze statutem przedszkola, koncepcją pracy przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki.
 • Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, wycieczki, imprezy organizowane w przedszkolu).

 
Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • spotkania okolicznościowe,
 • organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych,
 • uroczystości, imprezy wewnętrzne
 • kontakty miedzy rodzicami,
 • tablice informacyjne dla rodziców,
 • strona internetowa przedszkola,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola

Mamusiu, Tatusiu!

 • Chcę być samodzielny, sam ubierać i zdejmować buciki.
 • Potrafię już myć rączki, w domu też będę to robił sam,
 • Ty będziesz tylko sprawdzał czy dobrze to zrobiłem.
 • Pomóż mi zapamiętać trzy czarodziejskie słowa:   PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

 
Mamo! Tato!      Właśnie zostałem przedszkolakiem i potrzebuję waszego wsparcia:


1: Przed wyjściem do przedszkola :
Stwórzcie poranny rytuał, da mi on poczucie bezpieczeństwa. Może to być wspólna pięciominutowa zabawa, wysłuchanie lub zaśpiewanie ulubionej piosenki, a może opowiecie mi historię o tym jak Wy chodziliście do przedszkola?
2. W szatni przedszkolnej:
Spróbujcie żegnać się ze czule, ale szybko. Wiem, jakie to trudne, ale postarajcie się uodpornić na moje łzy. Pamiętajcie, że one są moim sposobem na stres i rozstanie. Zwykle jednak szybko zapominam o smutku. Pamiętajcie, że Wasze zdenerwowanie i niepewność wyczuje natychmiast a wtedy … będę protestować jeszcze głośniej. Wymyślmy razem, co mogę zabrać do przedszkola, co doda mi odwagi i pocieszy.
3. Zawsze dotrzymujcie danego słowa:
Jeżeli obiecujecie, że będziecie w pobliżu, bądźcie tam i nigdzie nie odchodźcie. Zawsze mówcie mi, co zamierzacie. Jeśli będziecie chcieli wyjść z przedszkola powiedzcie mi o tym, nawet jeśli wiecie, że się rozpłaczę. Nie martwcie się, jest ze mną Pani wychowawczyni, która na pewno mnie przytuli. Jeśli będziecie chcieli powiedzieć mi, o której mnie odbierzecie, to nie mówcie, że będziecie za trzy godziny, bo ja nie wiem ile to jest. Lepiej jak usłyszę, że przyjdziecie po obiedzie, po odpoczynku, po podwieczorku. I nigdy się nie spóźniajcie. Nie chcę pomyśleć, że zapomnieliście o mnie.
4. Rozmawiajcie pozytywnie o przedszkolu:
Pamiętajcie, że wszystko, co mówicie na temat przedszkola wpływa na to jak w nim się czuję. Wiem, że macie prawo do przeżywania własnych emocji - ale to są sprawy dorosłych. Ja jestem dzieckiem i bardzo chciałbym słyszeć jedynie spokojne i pełne szacunku opinie. Motywujcie mnie do przedszkola w sposób pozytywny – podkreślając często ile już udało mi się osiągnąć. Opowiedzcie najbliższym o moich sukcesach (najlepiej przy mnie) - ale nie koloryzujcie.
5. Odbiór dziecka z przedszkola:
Dbajcie o dobrą komunikację z moimi wychowawcami. Osoby opiekujące się mną powinny znać moje mocne i słabe strony oraz kłopoty, z jakimi właśnie się borykam. Pytajcie nie tylko o czy zjadłem obiad, ale jakie poczyniłem postępy, czy nawiązuję kontakty z rówieśnikami, w jakim stopniu jestem samodzielny.
6. Samodzielność:
Pomóżcie mi stać się samodzielnym przedszkolakiem. Bądźcie cierpliwi, kiedy będę długo  sam się ubierał, zakładał i wiązał buty, jadł samodzielnie posiłek czy radził sobie w toalecie. Bądźcie przy mnie i wspierajcie mnie, ale nie wyręczajcie w tych czynnościach. Za rok będziecie wspominać moje pierwsze kroki w przedszkolu patrząc na to jaki jestem samodzielny i ile już umiem !!!

 

Pedagogizacja rodziców:

 • Informowanie rodziców o postępach dziecka oraz problemach zauważonych w przedszkolu oraz ich rozwiązywanie
 • Zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu
 • Informowanie  o sposobie prowadzenia diagnozy gotowości szkolnej oraz przekazywanie jej wyników
 • Eksponowanie prac plastycznych  dzieci wykonanych podczas zajęć
 • Wszystkie informacje dotyczące dziecka bądź występujących problemów mogą być przekazywane wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym przez wychowawcę/nauczyciela prowadzącego

 

Ważne!!!

 • Do przedszkola przyprowadzamy dziecko zdrowe.
 • Dbamy o czystość i higienę dziecka, aby miało czyste ubranie, świeżą bieliznę, również zabieramy 1 raz w miesiącu strój gimnastyczny do uprania, dbamy, aby na półce w szatni było ubranko na zmianę.
 • Zabawki przynoszone z domu dziecko przynosi na własną odpowiedzialność.

 

Składki i opłaty:

 • Składka miesięczna na potrzeby grupy- 10.00 zł
 • Opłata za każdą godzinę poza realizacją podstawy programowej 7-8.00 i 13-17.00 dla każdego dziecka poniżej 6 r.ż. wynosi 1.00 zł
 • Stawka żywieniowa całodzienna wynosi 10 .00 zł(śniadanie, obiad, podwieczorek), śniadanie + obiad wynosi 8.50 zł
 • 1 raz na kwartał przynosimy 1 kg cukru i herbatkę( granulowaną)

 

Skrócony zakres ogólnego rozkładu materiału realizowanego
przez: grupy I,II, III i IV


Szczegółowe treści w zakresie kształcenia, wychowania i opieki zawarte są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

 

Wrzesień


Tydzień 1: „ To jestem ja”
Rozmawiamy o wyglądzie, naszych ulubionych zajęciach, poznajemy świat przez to jak myślimy, czujemy i słyszymy, rozmawiamy o moim domu moich kolegach i koleżankach oraz o moim przedszkolu…
Tydzień 2: „ Moja grupa”
Tworzymy nasz wspólny kodeks grupowy i stosujemy się do niego, bawimy się wspólnie, dbamy o naszą salę, uczymy się sprzątać po sobie. Obserwujemy pogodę i omawiamy układając odpowiednie obrazki na naszej tablicy…
Tydzień 3 : „ Moja droga do przedszkola”
Wiemy jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, oglądamy sygnalizatory świetlne dla pieszych i dla kierowców. Poznajemy zasady ruchu drogowego, znaki zakazu i nakazu.. Każdy z nas już wie jak wezwać pomoc…
Tydzień 4: „ Idzie jesień przez las, park…”
Szukamy kolorów jesieni w parku na wspólnym spacerze, bawimy się w badaczy przyrody, obserwujemy zachodzące zmiany, zachwycamy się kolorami , poznajemy dary jesień, które gromadzimy w przedszkolu…

Październik

 

Tydzień 1: „ Idzie jesień przez ogród i sad…”
Czeka nas wyprawa do sadu i oglądanie owoców i warzyw jesienią. Przynosimy dary z sadu do naszego przedszkola i wspólnie delektujemy się ich smakiem, kolorem, zapachem, poznajemy ich walory smakowe. Robimy kącik warzyw i owoców w naszej sali.
Tydzień 2: „ Idzie jesień do zwierząt…”
Tworzymy album o zwierzętach, rozmawiamy o tym jak przygotowują się do zimy. Poznajemy przygodę jeża. Z pomocą naszej Pani piszemy list do pani Jesieni…
Tydzień 3: „ Co z czego otrzymujemy”
Dowiemy się z jak powstaje chleb, jak wygląda huta szkła, cukrownia i mleczarni, poznamy wiele surowców i produktów, które z nich otrzymujemy.
Tydzień 4: „ Idzie jesień z deszczem”
Poznajemy jesienne dźwięki, wodę i jej tajemnice, dowiemy się dlaczego pada deszcz. Wiemy jak się ubrać w deszczową pogodę, kiedy wieje wiatr. Wspólnie robimy jesienno-deszczowe dekoracje. Pochwalimy się nimi na naszej  wystawie prac…


Listopad


Tydzień 1:  „Moja rodzina”
Uczymy się dbać o porządek w moim domu i pomagać rodzicom. Wiemy co robią nasi bliscy, potrafię opowiedzieć  o ulubionych czynnościach z moją rodziną oraz o tym jak cenię sobie wspólny czas z moimi najbliższymi i jak bardzo ich kocham..
Ponadto udamy się na cmentarz, aby zapalić znicze na grobach…Będziemy obchodzić 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, z tej przygotowujemy się do uroczystego występu, będziemy recytować wiersze oraz śpiewać hymn narodowy… A pod koniec miesiąca będziemy czcić święto Pluszowego Misia…
Tydzień 2:  „Mój dom”
W moim rodzinnym domu czuję się dobrze…,a Przedszkole jest moim drugim domem. Dowiaduję się o domowych zwierzętach i jak o nie dbać. Wiem z czego składa się dom, jakie znajdują się w nim pomieszczenia oraz urządzenia domowe i jak z nich korzystać…
Tydzień 3 : „Moje prawa i obowiązki”
Co słychać w moim domu..? Znam swoje prawa, ale i obowiązki, które do mnie należą. Stosuję się również do obowiązków i  zasad panujących w przedszkolu i wiem na czym polega kodeks przedszkolaka. Wiem już co oznacza brak obowiązków czyli „zero” w obowiązkach i w znaczeniu matematycznym…
Tydzień 4: „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
Poznaję słowo „alergia” i co ono oznacza, a także na co można mieć alergię. Dbam o czystość w domu, w przedszkolu. Wiem jak dbać o swoje zdrowie. Dowiaduję się o niebezpieczeństwach i jak zachowywać się w niebezpiecznych  sytuacjach oraz jak ich uniknąć…
Grudzień
Tydzień 1: „Jak wyglądał świat przed milionami lat”
Wiem jak wyglądała lalka kiedyś, a jak wygląda dziś. Poznaję park jurajski , czarne skarby Ziemi, jeszcze trochę o węglu i kopalniach i jak pracują górnicy…
Tydzień 2: „Idzie zima ze śniegiem”
Obserwuję zimowy krajobraz, bawię się bałwankami, śnieżynkami. Poznaję zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw…
Tydzień 3: „ Idą święta”
Lubimy dostawać prezenty, ale również uczymy się dawać je innym. Przygotowujemy się do świąt, składamy sobie życzenia przy wigilijnym stole. Przygotowujemy świąteczne ozdoby ,ubieramy naszą choinkę. Przygotowujemy Jasełka Bożonarodzeniowe. Jak my lubimy święta….
Wybierzemy się na spektakl pt. „ Pszczółka Maja”… Odwiedzi nas Święty Mikołaj…
Zaprosimy wszystkich rodziców na Jasełka Bożonarodzeniowe, które  przygotujemy razem z naszymi paniami…    

 
Styczeń


Tydzień 1    „ Mijają dni, miesiące ,lata…”
Mija czas, poznamy nasze miesiące i dni tygodnia.  Dlaczego nocą śpimy, a nie w ciągu dnia. Dowiemy się o przemijaniu czasu….
Tydzień 2:  „ Zima i zwierzęta”
Zima to czas, kiedy pomagamy ptakom i zwierzętom, dowiemy się jak właści.  Dokarmiać ptaki i zwierzęta. Poznamy zimowe gatunki  ptaków i zwierząt . Dowiemy się kto dba   o zwierzęta leśne. Zima nas również zachwyca, poznamy jej uroki.. Dowiemy się co dzieje się    co dzieje się na biegunie północnym.
Tydzień 3: „ Święto Babci i Dziadka”
Ten tydzień należy do naszych Babć i Dziadków. Opowiemy sobie o tym jak są dla nas ważni.  Przygotujemy dla nich niespodzianki. W naszym przedszkolu złożą wizytę Babcie i Dziadkowie
Tydzień 4:   „ Bal karnawałowy”
Wykonamy wspólne dekoracje  i maski  na  Bal karnawałowy, który odbędzie się w naszym przedszkolu. Z tej okazji przygotujemy wspaniałe przebrania.


Luty


Tydzień 1:   „Baśnie, bajki i bajeczki” 
Poznamy baśnie, bajki, których jeszcze nie znamy. Dowiemy się  wiele ciekawych rzeczy o teatrze..   W zaczarowanej krainie  - potrafimy odróżnić fikcję od rzeczywistości..
Tydzień 2 :  „ Muzyka wokół nas „
Stworzymy przedszkolna orkiestrę, poznamy instrumenty muzyczne. Dowiemy się  co to jest filharmonia, poznamy muzykę znanych muzyków. Poznamy nuty oraz hejnał z wieży mariackiej.
Tydzień 3 : „ Nie jesteśmy sami w kosmosie”
Poznamy Układ Słoneczny, dowiemy się  troszkę o gwiazdach i planetach  co słychać w obserwatorium astronomicznym.

 

Marzec


Tydzień 1:  „  Zwierzęta z  dżungli i sawanny”
Poznamy niezwykły świat dzikich zwierząt,  jakie zwierzęta możemy spotkać w zoo,  dowiemy się  o życiu zwierząt, które żyją na sawannie i dlaczego nie spotykamy  u nas małpek.
Tydzień 2 :  „  Zwierzęta naszych pól i lasów”
Z wizytą u pszczół…Poznamy zwierzątka lasu i polne małe zwierzątka, a także ptaki , owady i saki.
Tydzień3 „ Marcowa pogoda”
Żegnamy zimę i przywitamy wiosnę, dowiemy się  o przedwiośniu oraz witaminach. Marcowa pogoda, czyli w marcu jak w garncu. Będziemy obchodzić Święto Kobiet… 
Tydzień 4: „ Wiosenne przebudzenie”
Szukamy wiosny w ogrodzie, poznajemy pierwsze wiosenne kwiaty, dalej szukamy wiosny w parku, częściej wychodzimy na spacery- szukamy oznak wiosny. Obserwujemy zwierzęta, które ponownie zawitały do nas.

Kwiecień
Tydzień 1: „ Wiosenne powroty”
Jesteśmy na tropie wiosennych ptaków, które   przyleciały,  obserwujemy  ptasie gniazda  oraz  ich tajemnice.
Tydzień 2 „ Wielkanoc”
Poznajemy tradycje i zwyczaje  wielkanocne,  robimy koszyczek wielkanocny, malujemy pisanki. Co to jest  Śmigus – Dyngus.
Tydzień 3 : „ Wiosna na wsi”
Poznajemy mieszkańców wiejskiego podwórka oraz ich dzieci,  kto mieszka w wiejskiej zagrodzie. Poznajemy znaczenie zwierząt hodowlanych  w życiu człowieka.
W kwietniu obchodzimy Dzień Zielony  oraz sprzątamy Ziemię, dbamy o naszą planetę.
Tydzień 4: „  Dbamy o przyrodę”
Poznajemy potęgę wody, jesteśmy przyjaciółmi  przyrody, wiemy jak o nią dbać i w jaki sposób chronić. Jesteśmy małymi ekologami, poznajemy tajemnice lasu.

 

Maj


Tydzień 1: „  Moja miejscowość, mój region”
Poznaję miejsce w którym mieszkam, jego historię, dowiaduję się co dzieje się w mojej miejscowości i jak mogę spędzać tutaj czas.  Wiem gdzie mieszkam, znam swój adres  umiem już z pomocą osoby dorosłej wysłać pocztówkę.
Tydzień 2 : „ Moja ojczyzna”
Wiem w jakim kraju mieszkam .Poznaję  stolice Polski, jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce oraz  jakich nasz kraj ma sąsiadów.  Wiem że jestem Europejczykiem.
Tydzień 3: „ Łąka w  maju”
Udajemy się na wycieczkę na łąkę, obserwujemy przyrodę w maju, bawimy się na łące i poznajemy jej mieszkańców.  Poznajemy kolory wiosny, cieszymy się jej urokami.
Tydzień 4: „ Święto rodziców”
Jaka jest moja mama i mój tata, ich święto tuż, tuż – więc robię własną niespodziankę  z okazji ich święta. Wiem jak są  dla mnie ważni, lubię bardzo spędzać z nimi czas. Wspólnie obchodzimy uroczystość  Dnia Mamy i Taty.
Udajemy się z wizytą do OSP w  naszym mieście.

 

Czerwiec


Tydzień 1: „  Niby tacy sami, a jednak inni”
Obchodzimy w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Dziecka.  Poznajemy dzieci z różnych stron świata,  dowiadujemy się o różnych kulturach.  Udajemy się z wizytą do osób niepełnosprawnych . Wiemy kim jest prawdziwy przyjaciel.
Tydzień2 : „ Wakacyjne podróże”
Wakacje tuż, tuż, a więc poznaję miejsca do których mogę pojechać latem.  Poznaję letnie formy spędzania czasu.
Tydzień 3 : „ Pożegnania nadszedł czas”
Smaki, odgłosy i zapachy lata.. Lato zagościło w pełni , poznaję zabawy związane z porami roku oraz żegnam się z Olkiem i Adą…
Tydzień 4 i dalej…..
Projekty sportowe aktywizujące dzieci do zabaw ruchowych oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16/16a

 

tel/fax: 48 6741023

tel/fax: 48 6741833

 

e-mail: liceumnowe@op.pl

e-mail:
nowemiastogim1@op.pl