Przedszkole w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumPracownicy Przedszkola

Aktualności-zmiany w Przedszkolu

 

Nowy rok szkolny 2019/ 2020 rozpoczął się od zmian kadrowych w Przedszkolu Samorządowym.
Zwiększył nam się stan liczebny dzieci, co spowodowało zmiany  i powiększenie liczby grup.

Grupę I czyli  dzieci 6-o letnie „Koniczynki” objęła pani  mgr Anna Kozera, która prowadzi swoją grupę trzeci rok.
Grupa II  „Mali odkrywcy” to pierwsza grupa dzieci 5-o letnich, której wychowawstwo objęła pani mgr Justyna Szczepańska. Jest nauczycielem z kilkuletnim stażem.
Grupa III „Pszczółki” to druga z kolei grupa dzieci 5 –o letnich. Wychowawstwo kontynuuje pani mgr Aneta Zgieb. Również nauczyciel z kilkuletnim stażem.
Grupa IV „Motylki” to  4-o latki prowadzone przez mgr Annę Bińkowską, która jest z nimi drugi rok, więc dobrze zna swoich wychowanków. Pomocą nauczyciela w tej grupie wiekowej jest pani Justyna Ciotucha.
Grupa V „Smerfiki” – to dzieci najmłodsze, 3- letnie. W tym roku grupę prowadzi mgr Ewelina Tomczyk, która do pomocy ma panią Agnieszkę Kwiatkowską.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w godz. 7.00 – 8.00 i od 13. 00- 17.00 odbywają się pod kierunkiem mgr Pauliny Kolas.
Zajęcia z jęz. angielskiego prowadzone są przez panią mgr Ewelinę Grochal i odbywają się po jednej godzinie tygodniowo w każdej grupie wiekowej.
W przedszkolu odbywają się również lekcje religii, które prowadzi mgr s. Anna Klata.
W ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych etat uzupełnia mgr Ewa Cwajda.

 

Wykaz pracowników przedszkola:

Mgr Anna Bińkowska

Mgr Ewa Cwajda

Mgr Anna Kozera

Mgr Aneta Zgieb

Pomoce nauczyciela:

Pani Justyna Ciotucha

Pani Agnieszka Kwiatkowska

Nauczyciele uzupełniający:

Mgr Agnieszka Kaczmarczyk-Banach

Mgr Ewelina Tomczyk

Język angielski:

Mgr Ewelina Grochal

 

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16/16a

 

tel/fax: 48 6741023

tel/fax: 48 6741833

 

e-mail: liceumnowe@op.pl

e-mail:
nowemiastogim1@op.pl