Przedszkole w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumO Przedszkolu

Nowy rok szkolny 2019/ 2020 rozpoczął się od zmian kadrowych w Przedszkolu Samorządowym.
Zwiększył nam się stan liczebny dzieci, co spowodowało zmiany  i powiększenie liczby grup.

Grupy w Przedszkolu 2019

Grupę I czyli  dzieci 6-o letnie „ Koniczynki” objęła pani  mgr Anna Kozera, która prowadzi swoją grupę trzeci rok. Nauczycielem wspomagającym została pani mgr Mariola Pawlak.
Grupa II  „ Mali odkrywcy” to pierwsza grupa dzieci 5-o letnich, której wychowawstwo objęła pani mgr Justyna Szczepańska. Jest nauczycielem z kilkuletnim stażem.
Grupa III „Pszczółki” to druga z kolei grupa dzieci 5 –o letnich. Wychowawstwo kontynuuje pani mgr Aneta Zgieb. Również nauczyciel z kilkuletnim stażem.
Grupa IV „Motylki” to  4-o latki prowadzone przez wychowawcę panią mgr Annę Bińkowską, która jest z nimi drugi rok, więc dobrze zna swoich wychowanków. Nauczycielem w tej grupie jest pani mgr Paulina Kolas. Pomocą nauczyciela w tej grupie wiekowej jest pani Justyna Ciotucha.
Grupa V „Smerfiki” – to dzieci najmłodsze, 3- letnie. W tym roku grupę prowadzi wychowawca pani mgr Ewelina Tomczyk. Nauczycielem tej gupy jest pani mgr Paulina Kolas, która do pomocy ma panią Agnieszkę Kwiatkowską.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w godz. 7.00 – 8.00 i od 13. 00- 17.00 odbywają się pod kierunkiem mgr Pauliny Kolas.
Zajęcia z jęz. angielskiego prowadzone są przez panią mgr Ewelinę Grochal i odbywają się po jednej godzinie tygodniowo w każdej grupie wiekowej.
W przedszkolu odbywają się również lekcje religii, które prowadzi pani mgr  s. Anna Klata.
W ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych etat uzupełnia pani mgr Ewa Cwajda.

Nasze Przedszkole Samorządowe jest częścią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Karola Wojtyły  w Nowym Mieście nad Pilicą. Mieści się przy ul. Ogrodowej 16.


Misją  Przedszkola jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, w którym będą się czuły bezpiecznie, wyjątkowo i szczęśliwie. Cechuje nas kreatywność, dobra intuicja, dawanie z siebie więcej niż obiecujemy. Nasze przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju. Ukierunkowuje i wspomaga rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.   Nasze dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom, stawianym w szkole i w późniejszym, dorosłym już życiu. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom opiekę oraz dba o bezpieczeństwo psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Nasi nauczyciele gwarantują wysokiej jakości edukację, opiekę i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji, zgodnie z obowiązującymi standardami określanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniają poczucie wartości i uczą szacunku do innych. Uświadamiają dzieciom ich niepowtarzalność i wyjątkowość, inspirują do samodzielnego działania, poznawania świata i nabywania doświadczeń. Przedszkolaki uczą się u nas kulturalnego zachowania, uprzejmości, szacunku wobec siebie, dzielenia się z innymi i samodzielności.    

 
Praca dydaktyczno- wychowawcza planowana jest zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Staramy się aby program edukacyjno- wychowawczy pozwalał zdobywać naszym dzieciom wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w kolejnych etapach rozwoju.


Organizowane są imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i ich członkom rodziny. Zapewniamy spotkania z ciekawymi ludźmi, pełniącymi różne zawody-  zgodnie z obecnymi wymogami dotyczącymi doradztwa zawodowego już w przedszkolu. Wyjeżdżamy na atrakcyjne wycieczki, poznajemy nasze miasto i okolicę na zasadzie „ Nasza mała Ojczyzna”. Stwarzamy warunki do wyrównywania szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci, które trafiają do przedszkola pierwszy raz, aby ułatwić im dobry start w dalszym etapie nauki. Dzieci mają zapewniony dowóz do przedszkola i całodzienne wyżywienie. Mamy możliwość konsultacji pedagogicznych i logopedycznych.


Naszym atutem są przestronne, ciepłe i czyste sale, wyposażone w sprzęt edukacyjny i audiowizualny, które są systematycznie  uzupełniane oraz aktualizowane, dostosowane do potrzeb dzieci, gwarantujące im swobodę oraz możliwość wyboru aktywności według ich zainteresowań.  Należy podkreślić fakt iż władze samorządowe wyszły naprzeciw potrzebom pracujących rodziców i sprawiły ( poprzez zwiększenie liczebności kadry pedagogicznej ), że przedszkole pracuje od godziny 7.00 do 17.00, a dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry.

 

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16/16a

 

tel/fax: 48 6741023

tel/fax: 48 6741833

 

e-mail: liceumnowe@op.pl

e-mail:
nowemiastogim1@op.pl